Day

July 23, 2015

Движението – ключ към ученето

Мартина Велева е педагог по професия. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Обща педагогика“. Работи активно с деца от 4 години. Още, като ученичка...
Read More

Музиката и ранното детско развитие

Златка Василева е музикант, педагог, член на асоциацията по Музикотерапия.  Евелина Павлова е радио и ТВ журналист. От тях ще научим защо музиката има значение...
Read More