Day

September 28, 2015

SMS-родителство

Изследователи установили, че текст съобщения, които напомнят на родителите за занимателни дейности за ограмотяване на децата си, оказават положително въздействие върху ученето. Когато става въпрос...
Read More
Facebook
YOUTUBE