25 положителни утвърждения за деца

Силата на думите е видима при използването на подходящи положителни утвърждения за деца, за да могат да се справят с предизвикателствата.