Академия за Родители

Блог
9
Jul

Демократично училище

Дени Илчева е инициатор на КоОпчето – един от първите родителски кооперативи в София или нещо като детска градина за малка група хлапета, организирана изцяло от техните майки и татковци в съответствие с личните им ценности и разбирания за възпитанието. Повече за нея тук.

Демократичното образование е образователен модел, който се базира на два основни стълба:

   • Свободно, самоиницирано от детето учене
   • Демократично самоуправление на училището, в което с равен глас участват и учениците

Принципите му са

 • Равновопоставеност
 • Свободата на избор и лична отговорност
 • Зачитане на човешки права
 • Уважение и любов
 • Толерантност
 • Личността и нейната уникалност
 • Ученето е самоиницииран от всеки един индивид процес, чиито основни двигатели са естественото човешко любопитство и стремеж към развитие
 • Ученето е напълно естествен, присъщ на човешката ни природа процес
 • Най-ефективният начин за учене е да следваме собствените си интереси

Какви са целите на демократичното образование:

 • Децата да си поставят сами цели!
 • Самодисциплина – да поемат отговорности за собствените си успехи или неуспехи;
 • Да могат да дефинират за себе си успех или неуспех;
 • Да са активни граждани и да знаят, че животът им зависи от тях самите;
 • Да са пълноценни в общуването си;
 • Да виждат ясно силните и слабите си страни и да са наясно, че всеки човек има и силни и слаби страни;
 • Саморегулация – да създават сами правила, да поемат отговорност да ги спазват, да ги променят. Да знаят какви са механизмите за това;
 • Да разрешават конфликтни ситуации
 • Да правят осъзнат избор
 • Да се информират. Да правят разлика между информация и знание.
 • Да съхранят любопитството си, да го следват, да задават въпроси!
 • Да идват с желание на училище
 • Да създават своето пространство

Научете повече от видеото:

Leave a Reply

Facebook
YOUTUBE