Поява и развитие на основните сетива на бебето по време на бременността

На „Академия за родители“ във Варна говорихме с Ива Александрова за това как деветте месеца преди раждането предопределят целия ни живот след това. Последните изследвания...
Повече

Семейни правила

Правилата в семейството помагат на неговите членове да общуват и да получат, каквото искат, като същевременно уважават нуждите на другите. Правилата също помагат на децата...
Повече