Preaload Image

Да играем и учим. Забавно и лесно за децата в предучилищна възраст.

Игрите и развитието на въображението са важни за изграждането на личността на нашите деца. В Училище “Дени Дидрò” тези аспекти заемат централно място както в учебния процес, така и в свободното време. Лида Милкова и Ива Георгиева, част от Директорския екип на Училището, споделят повече за мисията и значението на игрите при прехода от детска градина към училище, защо е важно игрите да продължат да присъстват в ежедневието на децата от предучилищна група, как това им помага да създават приятелства и каква е ролята на родителите по този път.

Защо е важна играта за децата?

Лида: Играта е много важна за емоционалния, социалния и моралния растеж на децата. По време на игра, те се учат да решават проблеми, да работят в екип и да развиват въображението си. Чрез нея изразяват емоции и мисли, защото им позволява да бъдат себе си – автентични и спонтанни. Играейки, децата усвояват основни морални ценности като споделяне, толерантност, сътрудничество и придобиват увереност за справяне в различни житейски ситуации.

Какви умения придобиват децата от предучилищна група в Училище “Дени Дидрò” чрез свободната игра?

Ива: Игрите помагат на децата да придобият и надградят множество качества и умения. Като част от процеса на адаптация в новата среда – Училището, за учениците от предучилищна група, играта продължава да присъства като допълнение на учебните занятия. За тях е важно да изследват света около себе си и тя им дава възможност да натрупат житейски опит в различни ситуации. Учителите, от своя страна, мотивират учениците в Училище “Дени Дидрò” да бъдат любознателни, а въвеждането на нови знания се поднася по интересен начин.

Лида: Чрез играта децата в предучилищна възраст се научават на независимост, а физическото развитие се укрепва и се придобиват различни умения като координация, баланс, гъвкавост, скорост и издръжливост. Наблюдава се подобрение и надграждане на речевото развитие.

Съвсем нормално е да запазим играта  в процеса на преминаване към по-структурирана академична среда, тъй като тя осигурява спокойствие и увереност за децата. Смятаме, че играта на различни нива има положително въздействие и отговаря на различни нужди и потребности.

Защо ученето чрез игра става все по-ефективнo от стандартните методи на обучение?

Как се развива въображението чрез игра?

Лида: Играта сама по себе си е плод на въображение. Свободата, която децата имат да творят, било то в изкуството, музиката или спорта, се изразява чрез техните игри. Ние даваме на децата възможността да разказват, да бъдат изслушвани и да споделят свои идеи, като това ги кара да се чувстват спокойни и уверени в себе си. В играта, децата не само създават свои светове, но и започват да се възприемат като част от широката общност. Те могат да се впишат в роли на герои и така за тях става по-лесно да разбират чужди емоции и перспективи.

Как играта подпомага създаването на приятелства и социални контакти при децата? 

Ива: Приятелствата в тази възраст са динамичен процес. Когато имат свободата да играят, децата влизат в различни взаимодействия и понякога се пораждат конфликти. Ролята на учителите е да са ментори в този процес и да помагат на децата да изглаждат конфликти по здравословен начин. Резултатите от това идват в по-късен етап, когато децата са по-големи и са добили точно тези социално-емоционални умения посредством различни интеракции, в които попадат. Важно е те да научат как да се справят и как да уважават другите, независимо дали ги харесват, или не. С времето, приятелствата стават по-солидни.

Лида: В Училище “Дени Дидрò” имаме ценности, на които държим да възпитаваме децата, a именно: честност, уважение, грижа, сътрудничество, отговорност. Техните взаимоотношения се изграждат на базата на тези ценности, а педагозите са част от целия процес. Те подкрепят децата по пътя на комуникация и изграждане на приятелства и ги учат на едно много ценно качество днес – емпатия. Създаването на приятелства чрез играта учи децата да се забавляват заедно и да бъдат толерантни и разбиращи.

Играта и ранното детско развитие

Кои са игрите вкъщи, които биха помогнали образователния процес?

Ива: Апелираме родителите за по-малко екранно време и повече време, прекарано навън, през цялата година. Семейните игри са много важни, защото сплотяват и предоставят така нужното време заедно, а диалогът между родителите и децата е важен, защото той подпомага разбирателството и сътрудничеството, споделянето, допълва важната връзка – дете-родител, която се надгражда в тинейджърските години.

Лида: Родителите са примерът на децата. Първо чрез тях, те възприемат света.Най-ценното нещо за децата, особено в период на промяна от една среда към друга, е подкрепата на родителите.

Разходките в природата и традиционните игри, предавани от поколения на поколения са чудесен начин споделено, качествено време с любими хора. Като важен елемент, бихме посочили активното участие на родителите в  образователния процес, използвайки всяка възможност да направят ученето за техните деца вълнуващо и обогатяващо преживяване.

Самостоятелност чрез игра

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.