Какви потребности на децата задоволяват електронните игри?

Електронните игри са възможна алтернатива на рисковите игри за съвременните деца, за да изграждат своята психическа устойчивост.