Майчинство и криза на идентичността

Каква е връзката между адаптацията след раждане и кризата на идентичността по време на майчинство?