Проблем ли е късното проговаряне или вече се счита за норма в развитието?

Какво е нужно, за да се развие говорът на детето и за да се предотврати късното проговаряне?