Как обкръжаващата среда влияе на развитието на бебето?

Как да организираме хармонична и здравословна среда, която ще стимулира развитието на бебето?