Устно езиково развитие на малките деца

Как се развива езика при малките деца и как родителите и учителите да предоставят среда, пълна с възможности за езиково развитие?