Защо преходите предизвикват проблемно поведение

Как да помогнем на детето да се научи да прави плавен преход между различни дейсноти?