Колкото по-малко играчки имат децата, толкова повече играят

По-малко играчки подхранва самоувереността, въображението, креативността, способностите за решаване на проблеми и социализацията на децата.