Пирамидата на потребностите на Маслоу

5 нива на човешките нужди, които мотивират поведението ни: физиологични, сигурност, принадлежност, уважение, самоусъвършенстване.