Правилата в семейството

Защо е важно в семейството да има правила и как да ги въведем, спрямо възрастта на детето?