Реагиране на проблемно поведение

Как да реагираме при проблемно поведение от страна на детето и как да го променим към приемливо?