Не за всичко са виновни родителите

Защо родителите ни не винаги са виновни и какво означава това през призмата на различни семейни динамики?