Позитивно родителство за (хипер) активни деца

24 Feb 2018
11:00-11:30

Позитивно родителство за (хипер) активни деца

Ще говорим за съвременните стратегии за поведение и възпитание на хиперактивните деца и нуждата от ефективна комуникация с тях. Позитивно е в смисъла на осъзнато и резултатно родителство, което се основава на динамиката на детското развитие. Ще говорим как да развием личността на детето и възприятието му към себе си, към другите и света, като изграждаме отношенията си с него.

Facebook
YOUTUBE