Ранни белези за нарушено детско развитие

06 Apr 2019
12:15 - 12:45

Ранни белези за нарушено детско развитие

Голяма част от нарушенията в детското развитие могат да се проследят до самото начало на живота им. В тази лекция ще поговорим за показателите за развитие, които често остават извън наблюденията на родителите: развитието на психиката, разбирането, представите и речта.

Доброто познаване на тези маркери ще позволи на всеки родител да реагира адекватно и навреме в случай, че забележи изоставане в развитието на своето дете и да потърси помощ от специалист.

Facebook
YOUTUBE