Изграждане на умения за четене – кога и как?

23 Feb 2019
12:15 - 12:45

Изграждане на умения за четене – кога и как?

Вероятно всички сме се питали кога и как да започнем да учим детето да чете. Дали на 3 години е рано, или пък е вече твърде късно? И как точно да го направим… Но преди да си отговорим на тези въпроси, трябва да отговорим на един друг въпрос – какво всъщност представлява четенето и какви умения включва. Ще си поговорим за връзката между децата и книгите, за картинните книги, за подготовката за четене и за важните стъпки от първата дума до първата самостоятелно прочетена книга.

Facebook
YOUTUBE