Проблеми на речта и храненето при децата

23 Feb 2019
12:15 - 12:45

Проблеми на речта и храненето при децата

Има ли връзка между трудностите, които детето ви изпитва по време на хранене и късното проговаряне? Злоядо, чувствително или с двигателно нарушение е детето, което не яде? Каква е връзката между храненето и речта и има ли нещо, което можем да направим за да подпомогнем детето в тази ситуация? В тази лекция ще потърсим отговорите на тези въпроси и ще представим най-ефективните, проверени в практиката, стратегии за справяне с тези проблеми.

Facebook
YOUTUBE