Профилактика и ежедневна грижа за детските зъби

16 May 2015
11:40-12:15

Профилактика и ежедневна грижа за детските зъби

В последните десетилетия рязко спада възрастовата граница за появата на зъбен кариес. Ако при децата, родени през 70-те и 80-те години първият кариес се е появявал на четири и половина – пет години, то при подрастващите след 2000-та година и особено през последните 10 години се отчита появата на първи кариес на около три, три и половина години.

Затова грижата за детските зъби е също така важна и ежедневна, както и цялостната грижа за малкия организъм, а ние като родители трябва да изградим в нашите деца правилните навици за редовна профилактика, добра орална хигиена и хранителна култура.

Facebook
YOUTUBE