Мария Евгениева
Акушерка

Мария има 7-годишен опит в неправителствения сектор, свързан с програми и проекти в областта на ранното детско развитие. Tя е координатор, медицински консултант и инструктор за подготовка за раждане и грижи за бебето във фондация „За майчино и детско здраве“, където е обучила повече от 900 бъдещи родители по време на пренатални курсове за развиване на техните умения, нагласи и знания за осигуряване на най-благоприятна среда за опазване на здравето и насърчаване на физическото, социалното, емоционалното и познавателно развитие на децата още от преди раждането. Също така отговаря за клиничното ръководство на лицензирана програма за домашни посещения към САГБАЛ “Шейново” ЕАД, насочена към високо – рискови бъдещи и настоящи родители. Мария има бакалавърска степен по Финанси от Висшето училище по застраховане и финанси – София и бакалавърска степен по Акушерство от Медицински университет – София, където завършва с пълно отличие.
16 май, 2015

Чакам бебе

Мария Евгениева е консултант по кърмене и акушерка в СБАЛАГ “Майчин дом” София. Част от екипа на Алианс на Българските Акушерки и Фондация за Майчино и Детско Здраве. От лекцията “Чакам бебе” ще научите: Как да осигуря добра основа за бременността? …

24 февруари, 2018

Следродилна депресия

Хубавото е, че всички очакваме прекрасно, спокойно, спящо бебе и тук-там по някое малко предизвикателство. Често обаче картинката е малко по-различна – имаме ревящо бебе, ревяща майка, недоспиване, конфликти в двойката – изведнъж реалността ни блъска като товарен влак. Всички …