Дани Колева

Национална Мрежа за Децата

Дани Колева

Национална Мрежа за Децата

Биография

Дани Колева се присъединява към екипа на Националната мрежа за децата през януари 2010 г. от АРК България, където работи като програмен директор от 2006 г. Преди това е работила като програмен директор във ВсякоДете и Европейски детски тръст включително и като програмен сътрудник за Централна и Югоизточна Европа.

Дани Колева има над 10 годишен опит от работа на терен в областта на деинституционализацията и развитието на превантивни и алтернативни услуги за деца и семейства и значителен практически и управленски опит в областта на детските права. Член на Българската асоциация за управление на проекти, Международната асоциация по приемна грижа и групата за определяне на политиките на Юрочайлд (EUROCHILD), европейска мрежа за правата и благосъстоянието на детето.

All session by Дани Колева

Facebook
YOUTUBE