Деси Стоева

Основател на Монтесори детска градина Casa dei Bambini

Деси Стоева

Основател на Монтесори детска градина Casa dei Bambini

Биография

Деси  Стоева притежава Международна диплома за Монтесори педагог от Montessori Centre International (MCI), London, UK. В момента е докторант в СУ „Св. Климент Охридски”. От три години е хоноруван асистент във Факултета по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) на СУ „Св. Климент Охридски”, където води упражнения на студенти по „Медийна педагогика”. Деси е ментор във фонд за рискови инвестиции Eleven.

Преди седем години, заедно с група съмишленици-родители и съпруга си Васил, Деси създава първата Монтесори детска градина в България – „Къща на децата”/Casa dei Bambini. След продължителни обучения на учители и създаване на специализирани материали за целите на двуезиковото обучение – детската градина успешно интегрира целодневна работа на български и английски език като през лятото на 2014 г. обучителният център към детската градина е оценен високо от престижната британска образователна институция MCI и получава правото да подготвя практически студенти от цял свят за Монтесори учители. В рамките на Академията за родители екип от Casa dei Bambini ще организира Монтесори обучение за родители чрез специален щанд и публично представяне на тема: “Screen media (медии, достъпни през екран) и децата – Монтесори за всеки”.

All session by Деси Стоева

Facebook
YOUTUBE