Доц. д-р Мариана Маринова

Педиатър, специалист по хранене

Доц. д-р Мариана Маринова

Педиатър, специалист по хранене

Биография

Доц. д-р Мариана Маринова е завършила висшето си образование през 1971 година  във ВМИ – София с отличен успех.

От 1972 година работи в Катедрата по педиатрия на Медицински университет  – София, където преминава през всички степени от стажант асистент до главен асистент, а от 1991 година е доцент. Има две специалности – „Педиатрия” и „Хранене на детско-юношеската възраст. През 1983 година защитава дисертация на тема „Хранене и затлъстяване в ранната детска възраст”.

Изнася лекции пред студенти медици и стоматолози, както и в курсовете за следдипломна квалификация.
Съавтор е на учебник по педиатрия и 4 монографии. Има три самостоятелни монографии посветени на храненето в кърмаческа и ранна възраст. Доц. Маринова има повече от 100 научни труда, публикувани в наши и чужди списания.

Научните и интереси са в областта на храненето и гастроентерологията. Доц. Маринова е заемала различни административни длъжности – завеждащ секция, началник на клиника. Била е изпълнителен директор  на болницата от 1998  до  2001 година. От 2011 година  е началник на Клиниката по пулмология и интензивно отделение.  Член е на Българската педиатрична асоциация и на Дружеството по ентерално и парентерално хранене и на редколегиите на списания „Практическа педиатрия” и  „Наука  диететика”

All session by Доц. д-р Мариана Маринова

Facebook
YOUTUBE