Дора Прангаджийска

Неорайхиански аналитичен психотерапевт

Дора Прангаджийска

Неорайхиански аналитичен психотерапевт

Биография

Дора Прангаджийска е Неорайхиански аналитичен психотерапевт. „В ежедневната си работа с възрастни хора непрекъснато се срещам с трудностите в поведението и общуването им, породени от дефицитите в първите седем години. Това е ключов период от развитието, защото тогава се формира характера ни. Характер означава вдълбан знак и ние го носим през целия си живот. Той е следствие от отношението на мама и татко, възпитанието, културалните особености. Ето защо е толкова важно родителите да имат знания и зрялост в общуването с децата си.“

All session by Дора Прангаджийска

Хиперсамостоятелност

- 24 February, 15:30-16:00
Facebook
YOUTUBE