Д-р Райна Томова

Специалист по вътрешни болести и клинична хомеопатия

Д-р Райна Томова

Специалист по вътрешни болести и клинична хомеопатия

Биография

Д-р Томова е специалист по вътрешни болести и клинична хомеопатия. Има кабинет за хомеопатични консултации в София. Зам.председател на Българската медицинска хомеопатична организация. Управител, съосновател и преподавател на Европейска школа по клинична хомеопатия, обучаваща студенти по медицина, лекари и фармацевти в сътрудничество с Медицинските университети на София, Пловдив, Варна и Плевен.

Магистър по здравен и социален мениджмънт от Франкофонски институт за администрация и управление, София и Университет на Нант, Франция. Хоноруван преподавател в Нов български университет и във Франкофонски институт за администрация и управление.

www.homeopatiazateb.com

Facebook
YOUTUBE