Мария Трифонова

Зам. председател на Асоциацията на родителските кооперативи

Мария Трифонова

Зам. председател на Асоциацията на родителските кооперативи
facebook-icon linkedin-icon

Биография

Откакто Мария става майка за първи път, животът й се изпълва не само с много радост, но и с ежедневни предизвикателства и житейски поуки. Въпреки огромното си желание да поеме отново професионални ангажименти и съзнавайки, че детето й е редно да прекарва деня си от най-ранна детска възраст в социална среда, за Мария решението, синът й да започне да посещава ясла или детска градина, не е достатъчно приемливо поради редица фактори. Така интересът й към алтернативните, а и до този момент „екзотични за България“ форми за отглеждане на деца в предучилищна възраст се засилва. Скоро тя е твърдо решена да потърси съмишленици за създаването на родителски кооператив. Родителските кооперативи на най-разбираем език за „семейства от семейства“. Те се базират най-вече на ценостите и споделените разбирания на група родители, на тяхната инициативност, толерантност и желанието им да останат активна част от ежедневието на децата си.

Така, вече повече от две години родителският кооператив „Тумба-Лумба“ е изключително важен елемент от живота на семейството на Мария, а „кооперативните среди“ й носят ценни познания, много интересни контакти с активни родители и невероятни професионалисти, работещи с деца. Убедена в предимствата на тази форма за отглеждане на деца до предучилищна възраст, Мария се включва в създаването на Асоциация за родителските кооперативи, бори се за популяризирането им и по-широкото им разпознаване в обществото, споделя своя опит и търси възможности за приложение на добри международни практики в България.

В професионален план интересите на Мария са насочени в областта на енергетиката, но тя също така доброволно се ангажира в редица социални проекти и инициативи. Към момента учи докторантура в Софийския университет и е административен и програмен директор в Българска Фотоволтаична Асоциация. През октомври 2014г. започна мандатът ѝ като EU Careers Ambassador.

All session by Мария Трифонова

Facebook
YOUTUBE