Мартина Велева

Педагог

Мартина Велева

Педагог

Биография

Мартина Велева е педагог по професия. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“,  специалност „Обща педагогика“. Работи активно с деца от 5 години. Още като ученичка забелязва огромната нужда от промяна в системите и подходите в образованието. Вдъхновена от любовта към природата и децата, тя започва да работи за промяната. За нея природата е фундамент за реализирането на възпитанието. Преминаването през курсове като „Йога в образованието“, „ Играя и работя с деца“, тренинг „ Лабиринт на сетивата“, спомага за обогатяването на нейния професионален опит. От началото на 2012 до началото на 2013 г. участва в  проекта „Реинтеграция на отпаднали ученици от образователната система – Стъпка след стъпка“, като част от преподавателския екип, работещ по метода на сугестопедията. През 2012 г. получава сертификат за сугестопедичен преподавател.

Работи за инициативата „Горска детска градина“, като вярва, че природното възпитание трябва да се прилага още в най-ранна детска възраст. Работи активно с деца и младежи, като разработва програми, организира и води детски образователни лагери сред природата. Занимава се с алтернативни методи на преподаване, учене през преживяване, екологично възпитание. Инструктор е по йога. През учебната  2014/15 работи в частно училище ЧСОУ „Св. Георги”, като преподавател по учебните предмети „Екология“, „Личностно развитие“ и „Обучение чрез движение“.

През 2012 г. става част от екипа на „Бъдеще сега“ за разработване на образователния център сред природата в с. Гудевица. Работата с приятели и съмишленици, ентусиазира и вдъхновява Мартина да работи активно за позитивната промяна.

Програмите, които разработва и води, са изпълнни с много емоции, игри, движения, забавления и опит, подпомагащи разгръщането на детската личност и отключването на скритите заложби.

All session by Мартина Велева

Facebook
YOUTUBE