Юлия Попова

Обучител

Юлия Попова

Обучител

Биография

Юлия Попова е сертифициран обучител към институт Gordon Training International (GTI) – България по програмитеТрениране на Успешни Родители (ТУР) и Трениране на Успешни Учители (ТУУ). Професионалното й развитие е като училищен психолог и като експерт и обучител по проекти на редица организации – Фонд за население на ООН, Уницеф, Съвета на Европа, МЗ и МОН. Юлия Попова е разработвала образователни програми за интерактивно обучение на учители в областта на развитие на жизнени умения на младите хора, които са оценени както от учителите, така и от международни експерти по проекти като интересни, модерни и успешни в практиката. Редовно участва в обучителни екипи за трениране уменията на учителите за ефективно общуване с учениците, разрешаване на конфликти, превенция на насилие и интерактивно преподаване.

All session by Юлия Попова

Facebook
YOUTUBE