Споделяне на играчки

Умението да споделят играчки е важно за децата. Как родителите могат да им помогнат да го развият?