Хранителните нарушения в детска възраст

Какво представляват хранителните нарушения и какво трябваа да знаем за тях? Кои са на-разпространените видове?