Минали травматични събития могат да навредят на здравето ви

Tравматични събития могат да предизвикат емоционални и дори физически реакции, и да сте по-податливи на различни здравословни състояния.