Създаване на дом за децата ни: Подготвена среда, вдъхновена от Мария Монтесори

Как да организираме Монтесори среда, за да обезпечим развитието и свободата на детето? Научи от Академия за родители.