Защо поемането на риск е важно за развитието на детето

Рисковете позволяват на децата да развият различни умения, да се чувстват по-уверени и да се грижат за себе си.