Травмите през първите седем

Кои са фазите на развитие на характера и основните травми през първите седем години?