11 важни вида игри за детското развитие

Защо играта е важна за развитието на играта и кои са основните 11 вида игра, характерни за тях?