Андриан Георгиев
Инструктор по първа помощ

Андриан Георгиев е от екипа на Училище по първа помощ, и е обучвал много родители за това как да се справят със животозастращаващи ситуации у дома. Дейности:
  • европейски шампион по първа помощ за 2013 г.,
  • съдия на европейските състезания по първа помощ през 2015 и 2016 г.
  • национален обучаващ по първа помощ на БМЧК,
  • обучения по първа помощ във FirstAidbg.com.
Квалификации и сертификати:
  • първа долекарска помощ 4-то ниво към Български младежки червен кръст,
  • първа помощ на бебета, деца и възрастни,
  • първа помощ на работното място,
  • КПР и първа помощ с АВД,
  • инструктор по КПР И АВД към Европейски съвет по ресусцитация.