Академия за Родители

Блог
24
Jul

Стволовите клетки: настояще и бъдеще

Д-р Асен Пачеджиев е завършил медицина в София и е специализирал в областта на контрола на инфекциите и общественото здраве, в България, Холандия и Швейцария.  Член е на Управителния съвет на Българската асоциация на тъканните банки (БАТБ). Повече за него, можете да прочетето тук.

По темата “Стволовите клетки: настояще и бъдеще” той разказва повече за възможностите и ограниченията на регенеративната медицина; защо фармацевтичната индустрия е против, какво не ни казват стволовите банки и какви са критериите при избора ни на банка.

 • какъв е смисъла?
 • какви са възможностите за използване на стволови клетки?
 • как се развива регенеративната медицина?

 

 

Какво не казват стволовите банки?

 • Установените (реалните за момента) 70 индикации представляват редки заболявания
 • При много от установените индикации (напр. при левкемиите) се предпочита АЛОГЕННА трансплантация (= ОТ ДРУГ ДОНОР), т.е. индивидуалното банкиране невинаги е биологична застраховка за ВАШЕТО дете!!!
 • Болшинството трансплантации с УК до момента са били АЛОГЕННИ (от друг донор/публични банки), а не АВТОЛОЖНИ (от частни банки)
 • Почти всички трансплантации с УК до момента са при деца, защото болшинството проби са достатъчни за пациенти с тегло до около 40 кг.
 • Умбиликалната кръв има и недостатъци, като източник на СК
 • Те продават съхраняваните проби (20-35 000 ЕВРО)
 • Около 75% от събраните проби биват унищожени, поради недостатъчен брой клетки или контаминация при пробовзимането (= никаква гаранция за наличието на която и да е дарена проба)
 • Нямат финансова стабилност, поради зависимостта им от субсидии
 • Игнорират съзнателно бъдещите ползи и прогреса по отношение на ползването и недостатъците на пробите от УК (само проби, които могат да бъдат продадени СЕГА!)

Алтернативи за бременната: да дари (алтруистично) или да съхрани (индивидуално/семейно) – Фактори, които могат да бъдат взети предвид:

 • Наличие на фамилна история за заболяване, което може да бъде лекувано със СК (програми за безплатно съхранение, за близкородствена трансплантация!!!)
 • Налични донорски и частни банки и техните условия
 • Наличие на финансова възможност
 • Какъв е шансът, ако бъдещото дете се разболее, да има достъп до трансплантация с подходяща проба?

За критерии при решението и за избор на банка – регулации, етичен подход и осем въпроса, които да зададете, вижте видеото:

 

1 Response

Leave a Reply

Facebook
YOUTUBE