Академия за Родители

Блог
3
Jul

Когато детето не се подчинява­ – митове за родителско поведение

Дарина Георгиева е представител на институт Gordon Training International (GTI) за България, а Юлия Попова е сертифициран обучител към институт Gordon Training International (GTI) – България по програмитеТрениране на Успешни Родители (ТУР) и Трениране на Успешни Учители (ТУУ). Професионалното ѝ развитие е като училищен психолог и като експерт и обучител по проекти на редица организации.

Когато детето не се подчинява­ – митове за родителско поведение е презентация за принципите при възпитание на децата.

В днешно време има твръде много програми, информация и любознателни родители – проблемите днес са, че хората са много по-информирани и не знаят как да изберат ценната информация.

Класификацията, която разделя програмите са две категории:

  • поведенчески – използват награди и наказания, и целта им е контрол
  • хуманистични – в основата на всичко е качеството на взаимоотношенията и се стремят към развитие на вътрешна дисциплина у детето

Два типа мислене:

  • детето по природа е асоциално, своеволно и егостично
  • детето по природа не е антисоциално

Уроците, които преподаваме на децата имат ефекти в зряла възраст.

Мит за непослушното дете – ние трябва да го променим.

Лошо поведение не е добре да се използва като израз; става дума за неприемливо за родителя поведение, а детето не действа срещу родителя, а задоволява свои потребности – конфликт на нужди.

Всички имаме в съзнанието си един прозорец на поведение – не нашата оценка за поведението на детето, а самото поведението.

Чуйте всички примери, истории, както и практически съвети тук:

Leave a Reply

Facebook
YOUTUBE